Bedrijven informatie

logo-Duchenne-Parent-ProjectUIteraard willen wij bedrijven, stichtingen, ondernemers en verenigingen graag bij dit initiatief betrekken.

Hoe doen we dit en wat kunt u van ons verwachten?

 • Uw bedrijfsnaam/logo wordt onder andere in de ‘banner’ geplaatst die boven op de website continue voorbij loopt.
 • alle gegevens van u (louter bedrijfsnaam of privé/persoonlijke naam) worden na toestemming op al onze social media gepost.
 • U wordt opgenomen in de sponsor-pagina, met vanuit het logo aldaar een link/verwijzing naar uw eigen website.
 • Bij registratie volgt bekendmaking via de volgende social media: Facebook, Twitter, de website ‘demaasverbindt.nl‘, vermelding op de team-pagina van Duchenne Heroes (www.duchenneheroes.nl) met beeld/logo (afhankelijk wat daar gefaciliteerd wordt) en wederom verwijzing naar uw website.
 • Gedurende de aanloop naar het evenement in september 2015 blijft deze registratie gehandhaafd. Daarna vervalt de vermelding op de (nationale) team-pagina bij Duchenne Heroes.
 • het team heeft de intentie om in aanloop naar de start van dit evenement u er geregeld bij te betrekken. Wanneer er van hieruit verdere samenwerking uit ontstaat zal ook dit door de teamleden in een artikel/blog al dan niet persoonlijk worden vermeld;
 • Ondersteunt u in belangrijke mate initiatieven in de omgeving om bekendheid en fondsen/middelen te werven? Dan zal op de activiteiten-pagina dit wederom met uw beeldmerk/logo en verwijzing vermeld worden.
 • Tenminste 2x per maand beogen we relevante en informatieve Twitter berichten (‘Tweets’) rondom uw organisatie en/of onze samenwerking te genereren.
 • Indien van toepassing, bij samenwerking draagt het team de officiele teamkleding, zodra deze zijn ontvangen. Extra aandacht voor uw bedrijf, en duidelijk herkenbaar bij activiteiten! Verwachting dat de teamkleding beschikbaar is zal eind april zijn (onder voorbehoud).
 • Na elke samenwerking zal door het team (een van de teamleden) een artikel gepubliceerd worden op de website ‘demaasverbindt.nl’, en lokale media (Nima, Maas-en Niersbode, Maasdriehoek, Tegelse Gazet etc.) Kopij wordt aangereikt met foto’s, doch plaatsing wordt in samenwerking met de redactie van de krant zorgvuldig afgestemd. In het artikel zal zeker uw bedrijf(naam) niet ontbreken.
 • Beeldregistratie kan ook onderdeel vormen van de verslaglegging, met publicatie van de beelden op YouTube.

Na de Duchenne Heroes 2015 editie

 • Blijft de website tot begin december 2015 gegarandeerd beschikbaar/benaderbaar. Gezien de ontwikkelingen is de kans zeer reeel dat het team in 2014 een vervolg hieraan geeft en uw steun en support wederom gewenst is. De teamleden zullen u daarover zo spoedig mogelijk uitsluitsel bieden in een persoonlijk contactmoment.
 • Ontvangt u een verrassing als dank voor uw steun aan het team en vooral aan de Duchenne-kinderen die u hiermee direct een betere toekomst heeft gegeven door onderzoek te steunen!